Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 2020/02/01

Postanowienia ogólne

 • Smykopaka - materiał w formie pliku pdf, a w niektórych przypadkach z towarzyszącymi plikami multimedialnymi (pliki dzwiękowe, filmowe) dostarczany drogą elektroniczną w postaci skompresowanej (plik zip).
 • Klient/Kupujący - każda osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Sklep - sklep internetowy Smykopaka.pl prowadzony przez Sprzedawcę.
 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 • Sprzedawca - Smykoterapia, Katarzyna Stempień, ul. Jasna Rola 40b/59, 61-609 Poznań, NIP 7962613614, REGON 362352402

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na smykopaki, niezbędne są:

 • urządzenie z dostępem do sieci Internet;
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (email);
 • możliwość wykonania przelewu bankowego;

Realizacja zamówienia

 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga podawania danych.
 • Składanie zamówień przez Klienta na smykopaki znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po podaniu adresu email.
 • Zamówienie jest wiążące dopiero po otrzymaniu przelewu

W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

 • zapoznać się z Regulaminem;
 • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku Dodaj do koszyka (ikonka koszyk na zielonym tle), następnie kliknięcie przycisku Przejdź dalej;
 • wypełnić formularz zamówienia, podając adres email niezbędny do realizacji zamówienia, zatwierdzić przez kliknięcie przycisku Przejdź dalej;
 • zapoznać się z danymi do przelewu, tytułem przelewu oraz kwotą do uregulowania płatności;
 • dokonać płatności w formie standardowego przelewu bankowego;
 • w przypadku korzystania z kodu QR należy potwierdzić zgodność danych przelewu ze strony z tymi w aplikacji bankowej;
 • po zaksięgowaniu wpłaty w przeciągu 24-48 godzin, na adres email podany przez Kupującego zostanie wysłana instrukcja do pobrania smykopaki;
 • realizacja zamówienia może być utrudniona lub niemożliwa do wykonania jeżeli Kupujący wpisze niedokładny lub błędny adres email lub dokona zmian w wygenerowanym przez sklep tytule przelewu;
 • klient zobowiązany jest sprawdzić niestandardowe foldery w swojej skrzynce pocztowej, takie jak spam czy oferty, do których mylnie może zostać zakwalifikowany email z instrukcją do pobrania smykopaki

Faktura / Paragon

 • Każdy zakup potwierdzony jest paragonem lub fakturą.
 • Kupujący, który chce otrzymać fakturę powinien poinformować o tym niezwłocznie po otrzymaniu smykopaki, podając dane do faktury (nazwę firmy, adres, numer nip) oraz adres email do przesłania dokumentu w formie pdf.
 • Paragon/faktura zostaje wystawiona 5 dni po dostarczeniu smykopaki do Kupującego.
 • Po wystawieniu paragonu nie będzie już możliwości wystawienia faktury.
 • Osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, która chce otrzymać fakturę, zobowiązana jest podać imię, nazwisko, adres, pesel oraz adres email do przesłania dokumentu w formie pdf.
 • Zamówione dokumenty sprzedaży dostarczane są jedynie w formie elektronicznej

Odstąpienie od umowy

 • Odstąpienie od umowy jest realnie możliwe, do momentu wysłania przelewu do Sprzedawcy.
 • Sprzedawca nie ma możliwości anulowania zamówienia w momencie, kiedy przelew został już nadany.

Kontakt ze sklepem

 • Adres e-mail Sprzedawcy: halo@smykopaka.pl
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email podanego w niniejszym punkcie.

Postanowienia końcowe

 • Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem przed każdymi zakupami
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dane osobowe / Polityka prywatności

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 • Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”
 • Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach: realizacji zamówienia, informacyjnych (wysłaniu informacji o nowych smykopakach, po uprzednim udzieleniu na to zgody), wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 • Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu. Przykładem takich podmiotów są np.: usługi księgowe.
 • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 • W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.smykopaka.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.